Sāṃkhya Kārikā verse 22

prakṛteḥ mahāṃ tataḥ ahaṃkāraḥ tasmāt-gaṇaḥ ca śoḍaśakaḥ |
tasmāt-api ṣoḍaśakāḥ pañcabhyaḥ pañcabhūtāni ||

prakṛti - process of matterahaṃkāra - individuationpañca - fivebhūta - element; living being