Sāṃkhya Kārikā verse 20

tasmāt-tat-saṃyogāt-acetanaṃ cetanāvat-iva liṅgam |
guṇakartṛtve-api tathā karteva bhavati-udāsīnaḥ ||

saṃyoga - conjunctioncetanā - consciousnessliṅga - manifest, sign, genderguṇa - attributes of nature; qualities