Sāṃkhya Kārikā verse 16

kāraṇam-asti-avyaktaṃ pravartate triguṇataḥ samdayāt-ca |
pariṇmataḥ salilavat prati-prati-guṇa-āśraya-viśeṣāt ||

pariṇāma - transformationguṇa - attributes of nature; qualitiesāśraya - correspondenceviśeṣa - distinct