Sāṃkhya Kārikā verse 15

bhedānāṃ parimāṇāt samanvayat śaktitaḥ pravṛtteḥ ca |
kāraṇa-kārya-vibhāgāt-avibhāgāt-vaiśvarūpyasya ||

pariṇāma - transformationpravṛtti - finer cognition; special cognitionkaraṇa - making, effecting