Sāṃkhya Kārikā verse 11

triguṇam-aviveki viṣayaḥ sāmānyam-acetanaṃ prasavadharmi |
vyaktaṃ tathā pradhānaṃ tadviparitaḥ tathā ca pumān ||

guṇa - attributes of nature; qualitiesvyakta - visible