Gītārtha Saṃgraha verse 26

niraṣṭanikhilṣtānajñāno dṛṣṭvātmānaṃ parānugam ।
pratilabhya parāṃ bhaktiṃ tayaivāpnoti tatpadam ॥