Sāṃkhya Kārikā of Īśvara Kṛṣṇa

with Gauḍapāda’s commentary - Translation by Ellwood Austin Welden

Sāṃkhya Kārikā of Īśvara Kṛṣṇa

with Gauḍapāda’s commentary - Translation by Dr Har Dutt Sharma

The Sāṃkhya System

A history of the Sāṃkhya System - Compiled by Arthur Berriedale Keith

The Sāṃkhya Philosophy

Sāṃkhya Philosophy & Texts - Compiled by Nandala Sinha