Mano Bandha is Dhyānam……

dhyanam

“Just as Mūla BandhaUḍḍīyāna BandhaJālandhara Bandha and Jivha Bandha are very important for Prāṇāyāma, Mano Bandha is very important for Dhyānam.
Mano Bandha is Dhyānam.”
– T Krishnamacharya on Dhyānam

Leave a Reply